Kè biển bằng bao elcorock

Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và đời sống người Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng ven biển. Đầu năm 2011 công ty SBTV đã phối hợp với công ty TNHH Nguyên Tiến Đạt xây dựng hệ thống công trình đập đinh (groyne) và kè bảo vệ bờ (retaining wall) bằng túi cát địa kỹ thuật, giải pháp này giúp tiêu hao phần lớn năng lượng sóng trước khi tiếp cận với bờ, làm tăng khả năng bồi lắng trên bãi, ngăn chặn xói lở, kiến tạo bãi biển và giữ ổn định cát phía trong hệ thống đập đinh. Công trình đã đứng vững trước siêu bão Ketsana và bãi cát bắt đầu được kiến tạo, làm lợi cho chủ đầu tư hàng tỷ đồng nhờ việc mở rộng diện tích lấn biển.