Ổn định mái dốc và chống sạt lở bờ sông tại karalee, brisbane, úc

Lĩnh vực: Thi công trồng cỏ Vetiver
Vị trí: Karalee, Brisbane, Australia
Nhà đầu tư: Tư nhân
Diện tích: 1500 m2
Thực hiện: 6 tháng, chia làm 2 giai đoạn
Trạng thái: Đã hoàn thành
Sau đợt lũ lịch sử lớn nhất trong 20 năm tại Queensland (2/2011), tình trạng bờ sông tại quận Karalee đã sạt lở nghiêm trọng và uy hiếp sự an toàn của đường dây cao thế cung cấp điện khu vực. Trước tình trạng đó, Powerlink đã kết hợp với công ty SBTV để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho điện lưới khu vực. Dự án được chia làm 2 giai đoạn:
–  Gia cố và bảo vệ trụ điện cao thế.
–  Mở rộng chống sạt lở các đoạn bờ sông lân cận.
Dự án đã thành công giai đoạn 1 và tiếp tục hoàn thành giai đoạn 2 vào tháng 1/2012.