CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

– Xử lý nước thải: loại bỏ chất gây ô nhiễm từ nước thải , chủ yếu từ nước thải sinh hoạt. Các quy trình vật lý, hóa học và sinh học được áp dụng để loại bỏ các chất độc này, tạo ra nước thải đã xử lý an toàn hơn cho môi trường.
– Xử lý nước cấp: bao gồm các qui trình khử chất độc, loại bỏ nguyên tố có hại, đem lại nguồn nước an toàn trong sinh hoạt
– Xử lý mùi hôi: đo đạc chất lượng không khí, đánh giá tác động của môi trường,xử lý mùi hôi gây ô nhiễm và đem lại không khí trong lành.
– Nuôi cấy vi sinh: sử dụng quy trình nuôi cấy vi sinh chuẩn nhất, sử dụng chế phẩm sinh học giúp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, khử mùi hôi.

THI CÔNG XÂY DỰNG

– Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, xây dựng công trình công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu dân cư
– Hoàn thiện công trình xây dựng
– Thoát nước & xử lý nước thải

TƯ VẤN

TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN:
– Công trình Dân dụng & Công nghiệp
– Công trình Hạ tầng kĩ thuật đô thị (San nền, thoát nước)

– Công trình thủy lợi, công trình giao thông cầu, đường bộ
– Tư vấn đấu thầu – Quản lý chi phí, khối lượng
– Hoàn thiện công trình xây dựng
– Quản lý an toàn lao động
TƯ VẤN THIẾT KẾ:
– Tư vấn thiết kế công trình Dân dụng & Công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình giao thông (cảng, đường thủy)
– Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (san nền, thoát nước), công trình thủy lợi, công trình giao thông cầu, đường bộ

VẬT LIỆU & CÔNG NGHỆ MỚI

– Cung cấp và hỗ trợ công nghệ cỏ Vetiver
– Sử dụng cỏ Vetiver trong giải pháp chống xói mòn, sạt lở và xử lý nước thải
– Áp dụng vải địa kỹ thuật trong xây dựng kè biển
– Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải: Quản lý chất lượng môi trường, Quản lý và giảm thiểu chất thải công nghiệp, Xử lý ô nhiễm môi trường
– Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
– Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
– Hoạt động dịch vụ trồng trọt
– Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh