Dự án mở rộng quốc lộ 1a đoạn qua quảng nam

Lĩnh vực: Thi công xây dựng
Nhà đầu tư: Công ty CP Xây dựng công trình 545
Kinh phí: 1.486 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 228 tỷ đồng
Trạng thái: Đã hoàn thành
Giải pháp thi công là bám theo tuyến cũ (nhiều đoạn giữ nguyên quy mô hiện trạng, trải thảm bê-tông nhựa tăng cường kết cấu mặt đường) bổ sung hệ thống thoát nước dọc qua các khu đô thị, khu dân cư. Quy mô dự án: Đoạn qua đô thị nền đường rộng 20,5m (gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp), đoạn ngoài đô thị bề rộng nền đường 16,5m (gồm bốn làn xe).