Tập thể

Nhân lực là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để chúng tôi tạo ra sự khác biệt. Ở SBTV, chúng tôi tin rằng sự thành công của doanh nghiệp phải dựa trên sức mạnh đoàn kết của tập thể. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra môi trường làm việc năng động cho đội ngũ nhân viên, nhằm phát huy sức sáng tạo của từng cá thể. Với một đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm gồm các chuyên gia trong và ngoài nước, một đội ngũ nhân viên trẻ đầy sáng tạo và nhiệt huyết, SBTV đang từng bước xây dựng một tổ chức hoàn thiện trong quản lý và vận hành doanh nghiệp, làm tiền đề để hình thành cơ sở vững mạnh trong tương lai.