Xác định kích thước trục tiêu sông Thoa

Xác định kích thước trục tiêu sông Thoa trong thời vụ sản xuất nông nghiệp.

Xử lý xói lở móng trụ điện

Xử lý xói lở móng trụ điện số 37DZ-35KV Ái Nghĩa – Quê Trung.

GS. TS. NGUYỄN THẾ HÙNG

Chuyên gia cố vấn

Sau khi bảo vệ đề tài ở trường đại học Thủy Lợi Hà Nội năm 1989, Tiến Sĩ Nguyễn Thế Hùng đã tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy tại đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Cũng như nhiều nhà khoa học khác, ông luôn cộng tác với các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước như Đại học công nghệ cao cấp EST – Canada để phục vụ cho việc nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó, một số công trình tiêu biểu như Tính sự truyền triều và xâm nhập mặn trên sông Hương, Ứng dụng phương pháp sai phân và phần tử hữu hạn giải mô hình thuỷ động lực học số trị hai chiều ngang, Xác định kích thước trục tiêu sông Thoa trong thời vụ sản xuất nông nghiệp, Mô hình toán học tổng quát về xâm nhập mặn ở vùng nước ngầm ven biển…. Với những cống hiến trong giảng dạy và nghiên cứu, ông đã được công nhận học hàm Phó Giáo sư năm 1996 và Giáo sư năm 2005.   Hiện nay, GS.TS Nguyễn Thế Hùng hiện đang làm Trưởng bộ môn cơ sở Kỷ Thuật Thủy Lợi, tham gia hướng dẫn bảo vệ các đề tài thạc sĩ và tiến sĩ. Ông cũng đang là cố vấn chuyên môn về các lĩnh vực liên quan đến xây dựng thủy lợi và thủy điện tại công ty SBTV. TẢI CV