SBTV Construction
& Advanced Technology Limited Company

 • Tiếng Việt
 • English

VƯỜN ƯƠM, NHÂN GIỐNG CỎ VETIVER CỦA CÔNG TY SBTV

Vườn ươm cỏ Vetiver thuộc Đồng Nghệ, huyện Hòa Vang, tp.Đà Nẵng. Vươn ươm được trồng và nhân giống đầu năm 2012 với diện tích 2ha. Hiện nay Vetiver tại vườn ươm phát triển tốt đã thu hoạch cung cấp giống ở dạng tép và bầu cung cấp cho các công trình trồng cỏ Vetiver của công ty và các khách hàng …

SYSTEM VETIVER

 • CHỨNG NHẬN KỸ THUẬT VÀ CUNG CẤP CỎ VETIVER CỦA …
 • Slope stabilisation and erosion control at Samf…
 • Vetiver Planting to prevent land slide at Monum…
 • Planting Vetiver grass on Co Dong road on Son T…
 • Slope stabilisation and erosion control at Samf…
 • Planting Vetiver Grass for slope stabilisation …
 • Planting Vetiver grass for slope protection in …
 • VƯỜN ƯƠM, NHÂN GIỐNG CỎ VETIVER CỦA CÔNG TY SBTV
 • Thi công trồng Cỏ Vetiver Thủy Điện Bắc Mê – Hà…