SBTV Construction
& Advanced Technology Limited Company

 • Tiếng Việt
 • English

CHỨNG NHẬN KỸ THUẬT VÀ CUNG CẤP CỎ VETIVER CỦA TỔ CHỨC CỎ VETIVER Q…

Tháng 12 năm 2014 vừa qua, Tổ chức Cỏ Vertiver Quốc tế (TVNI) đã chứng nhận cho công ty TNHH Xây Dựng và Công Nghệ Mới SBTV về vườn ươm và cung cấp giống cỏ Vetiver đạt tiêu chuẩn quốc tế.

DỰ ÁN KHÁC

 • CHỨNG NHẬN KỸ THUẬT VÀ CUNG CẤP CỎ VETIVER CỦA …
 • Ổn định mái dốc và chống sạt lở tại thung lũng …
 • Trồng cỏ Vetiver trên mái vát taluy tại khu Lưu…
 • Trồng cỏ Vetiver ổn định mái dốc trên đường cơ …
 • Ổn định mái dốc và chống sạt lở bờ sông tại Kar…
 • Trồng cỏ Vetiver gia cố taluy âm tại huyện Tây …
 • Trồng cỏ Vetiver trên mái vát taluy tại Mock-up…
 • VƯỜN ƯƠM, NHÂN GIỐNG CỎ VETIVER CỦA CÔNG TY SBTV
 • Thi công trồng Cỏ Vetiver Thủy Điện Bắc Mê – Hà…