ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CỎ VETIVER GIÚP GIẢM NHẸ THIÊN TAI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 29/8, phát biểu tại hội thảo giới thiệu công nghệ cỏ Vetiver và xúc tiến hội nghị quốc tế lần thứ 6 về cỏ Vetiver (IVC-6) được tổ chức tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, đây là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học […]

Xem chi tiết